image

O projekcie

Polski Korpus Metafor Synestezyjnych SYNAMET jest pierwszym polskim korpusem metafor i pierwszym korpusem metafor synestezyjnych na świecie. Metafora synestezyjna polega na:

  • opisie jednego typu percepcji za pomocą innego typu percepcji, np. ciepły zapach (DOTYK ZAPACH),
  • opisie zjawisk niepercepcyjnych za pomocą leksyki odnoszącej się prymarnie do zmysłów, np. twardy charakter (DOTYK CZŁOWIEK),
  • opisie wrażeń zmysłowych za pomocą wyrażeń odnoszących się do zjawisk niepercepcyjnych, np. charakter wina (CZŁOWIEK SMAK). Na korpus składają się anotowane teksty z blogów tematycznych poświęconych recenzjom wina, piwa, perfum, kawy, yerba mate, kosmetyków, ponadto z blogów dotyczących przedstawień teatralnych, operowych, baletowych, wystaw malarskich itp.

Korpus zawiera:

  1. 685 648 słów (segmentów),
  2. 1 414 tekstów (wpisów) z blogów,
  3. 2 597 tematów (czyli referentów jednostki metaforycznej),
  4. 15 855 aktywatorów (czyli wyrazów, które aktywują ramy interpretacyjne),
  5. 9 217 jednostek metaforycznych.

W pracach wykorzystujących korpus SYNAMET należy cytować następującą publikację:

  • Zawisławska, Magdalena, Metaphor and Senses: The Synamet Corpus: A Polish Resource for Synesthetic Metaphors, Peter Lang: Berlin, Bern, Bruxelles, New York, Oxford, Warszawa, Wien, 2019.

Strona projektu: synamet.uw.edu.pl